Ваш кошик

Ваш кошик пустий

Загалом: 0

Тур доданий до кошика

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дочірнє підприємство товариства з обмеженою відповідальністю спільного українсько -американсько-англійсько-угорського підприємства «ТРАЙДЕНТ КОНСАЛТІНГ ТА ІНВЕСТИЦІЇ», (м. Львів, вул. Коперніка,18; ліцензія Державної служби туризму і курортів на туроператорську діяльність серія АГ № 580651 від 21.10.2011 року; тел. (032) 298 91 00), в особі директора Малої Ірини Миколаївни, що діє на підставі Статуту, Інтернет послуги якого розташовані на доменному імені www.trident.travel, надалі Туроператор, керуючись ст. ст. 901-907 ЦК України, ст. ст. 295-305 ГК України, ст. ст. 18-24 Закону України «Про туризм», “Про електронну комерцію”, іншими нормативними актами, що регулюють відносини у сфері туристичної діяльності, публікує договір публічної оферти про дистанційне туристичне обслуговування для Туристів. Вчинення будь-якою особою (надалі іменованим – Турист) дій по замовленню туристичних послуг за допомогою інтернет-ресурсу www.trident.travel, свідчить про прийняття зазначеною особою всіх умов цієї оферти. Повним і беззастережним приийняттям (акцептом) цієї оферти є здійснення Туристом платежу в рахунок оплати замовленої туристичної послуги.
Терміни, що використовуються у цьому Договорі, означають:
Веб-сайт — відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний ресурс, що належить Туроператору та розміщений в мережі Інтернет, за допомогою якого забезпечується вибір та здійснення бронювання турпродукту.
Договір оферти — це договір на туристичне обслуговування між Туроператором і Туристом, який укладається шляхом акцепту оферти.
Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття умов оферти шляхом здійснення дій Туристом, що виражає намір скористатися веб-сайтом Туроператора для оформлення його послуг.
Туроператор, Турпродукт, Турист в даному Договорі розуміються у значенні, викладеному в Законі Украіїни «Про туризм».
Туроператор, Турист - надалі іменуються Сторони.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Туроператор відповідно до замовлення, поданого Туристом(тами), за плату, зобов’язується забезпечити надання Туристу(там) комплексу туристичних послуг (туристичний продукт, Турпродукт), а Турист(ти) їх повністю оплатити.
2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Туроператор зобов’язується:
2.1.1. Забронювати замовлені Туристом туристичні послуги та забезпечити Туриста необхідними документами: Ваучер, страховий поліс, авіаквитки на авіарейси згідно з графіком відправлення.
2.1.2. Надати Туристу інформацію, передбачену Законом України « Про туризм».
2.1.3. Протягом 25 (двадцяти п’яти) робочих днів з моменту відмови Туриста від цього Договору повернути йому грошові кошти, за виключенням сум, зазначених в умовах ануляції цього Договору.
Туроператор також повертає Туристу(там) через Турагента усі сплачені Туристом(тами) кошти протягом трьох банківських днів з моменту настання скасувальної обставини, визначеної у п. 8.2 цього Договору.
2.2. Турист зобов’язується:
2.2.1. в обов'язковому порядку пройти процедуру реєстрації на веб-сайті. При реєстрації Туристом повинні бути вказані наступні дані: адреса електронної пошти (згодом використовується як логін); прізвище, ім'я; контактний телефон.
Турист несе повну відповідальність :
-за правильність написання паспортних даних туристів Латинськими літерами в повній відповідності з їх закордонними паспортами.
-за наявність всіх документів, необхідних для подорожі за кордон України (Закордонний паспорт, страховка, віза і інші дозволи), відсутність яких може перешкодити Туристу скористатися замовленим Турпакетом. 2.2.2. Оплатити Туроператору вартість туристичного продукту, відповідно до умов, визначених у Договорі.
2.2.3. Надавати персональну інформацію в обсязі, необхідному для бронювання Туристичного Продукту;
2.2.4. Не пізніше ніж за 2 (дві) години до часу виїзду (вильоту) прибути на вказане місце збору групи.
2.2.5. Дотримуватись правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій місцевого населення, а також митних правил та правил в’їзду/виїзду до країни тимчасового перебування; не порушувати суспільний порядок та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування; дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування. Турист самостійно несе всі витрати, в зв'язку з депортацією його з зарубіжної держави через відсутність у нього необхідних для перебування на території цієї держави документів.
2.2.6. Своєчасно, та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання та перебування.
2.2.7. Оплатити вартість в’їзної візи при проходженні паспортного контролю, якщо придбання візи у спрощений спосіб передбачено законодавством країни, до якої в’їжджає Турист.
2.2.8. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо перетину Державного кордону України, а також прикордонних та митних правил інших країн, через (до) які (яких) подорожує Турист.
2.2.9. Оплатити Туроператору його витрати із забезпечення надання Туристу Туристичного продукту при відмові від виконання цього Договору до початку подорожі, або при зміні Заявки, або при розірванні даного Договору. Зазначені витрати відповідно до укладених Туроператором угод з партнерами, які надають Туристичні послуги для реалізації, складають (якщо інше не зазначено Туроператором в рахунку або підтвердженні Заявки на бронювання послуг) :
Бронювання апартаментів:
Ануляція туру у термін більше 45 діб до початку туру 50 % від вартості Турпродукту
Ануляція туру у термін від 44 доби до початку туру та менше 100 % від вартості Турпродукту
Бронювання готелів:
Ануляція туру у термін 30 діб та більше до початку туру 50 % від вартості Турпродукту
Ануляція туру у термін від 29 до 7 діб до початку туру 80 % від вартості Турпродукту
Ануляція туру у термін за 6 діб до початку туру та менше 100 % від вартості Турпродукту
2.2.10.У разі відмови Туриста від заброньованих чартерних авіаквитків, незалежно від причин та термінів відмови, Турист зобов’язаний відшкодувати витрати Туроператора в розмірі 100% вартість авіаквитка за виключенням аеропортових такс та харчування.
2.2.11. У разі відмови Туриста від заброньованих додатково до основного Туристичного пакету (Турпродукту) авіаквитків на регулярні авіарейси, додаткових Страхових полісів, оренди приватного транспорту, тощо, Турист зобов’язаний відшкодувати витрати Туроператора які обумовлені договорами співпраці між ним та фірмою – постачальником послуг (авіакомпаніями, страховими компаніями та інше).
2.2.12. При анулюванні Турів, що мають відбуватися у період Новорічних, Різдвяних свят, виставок, ярмарок і т.п. терміни відмов та розміри відшкодувань визначаються відповідно до договорів Туроператора з партнерами-постачальниками послуг.В будь-якому випадку при ануляції відшкодовуються Туроператору фактичні витрати, які зазнав Туроператор на момент ануляції або має зазнати пізніше відповідно до умов укладених договорів Туроператора з Постачальниками.
2.2.13. Відшкодовувати Туроператору збитки, завдані йому неправомірними діями Туриста;
2.2.14. При подорожі до країн з підвищеним рівнем епідеміологічного ризику до виїзду до таких країн самостійно зробити необхідні щеплення та вакцинації; отримати документ про проведення таких щеплень та вакцинацій.
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. У випадку невиконання або неналежного виконання умов даного Договору сторони несуть відповідальність згідно умов цього Договору та чинного законодавства України.
3.2. Турист несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.
3.3. У випадку порушення Туристом, який використовує туристичні послуги Туроператора, діючих правил проїзду,реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, Турист відшкодовує збитки в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування. Туроператор в даному випадку відповідальності не несе.
3.4. Турист несе відповідальність за правильність написання паспортних даних всіх учасників подорожі і відшкодовує завдані Туроператору збитки.
3.5.У випадку відмови Туроператора від виконання даного Договору, Турист має право на відшкодування підтверджених документально збитків, заподіяних внаслідок розірвання даного Договору, крім випадку, коли це відбулося з вини Туриста.
3.6. У випадку порушення Туристом строків оплати вартості Турпродукту, Турист зобов’язаний сплатити Туроператору вартість всіх фактично понесених витрат .
3.7. У разі порушення Туристом строків оплати вартості туристичного продукту Туроператор має право розірвати цей Договір у будь-який час після закінчення стороку на оплату туристичного продукту, разом зі стягненням з Туриста грошових коштів в розмірах, визначених у цьому Договору.
3.8. У випадку скасування чи зміни часу відправлення та/чи прибуття чартерних рейсів і пов'язаних з цим змін тривалості і програми туру, претензії приймаються Туроператором до розгляду. При цьому на Туроператора поширюються всі умови та обмеження відповідальності, які встановлені Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, Правилами фактичного перевізника та іншими нормативними актами в сфері перевезень.
У випадках скасування чи зміни часу відправлення та/чи прибуття регулярних рейсів, відмови у перевезенні на регулярному рейсі і пов'язаними з цим змінами тривалості і програми туру Туроператор, як агент з продажу перевезень авіакомпанії, передає претензії Туриста на розгляд авіакомпанії, яка уклала з Туристом за посередництва Туроператора, договір перевезення.
3.9. Туроператор не несе відповідальності, якщо невиконання або неналежне виконання умов Договору сталося з вини Туриста.
3.10. Туроператор не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Туриста за оплачені послуги, якщо Турист у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг та не відшкодовує Туристу витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених цим Договором.
3.11. Туроператор не несе відповідальності, якщо невиконання або неналежне виконання умов Договору сталося з вини третіх осіб, та жодна із Сторін про їх настання не знала і не могла знати заздалегідь.
3.12. Туроператор не несе відповідальності за витрати Туриста, пов’язані із настанням страхового випадку. У разі настання страхового випадку, претензії по витратах Турист пред’являє в страхову компанію, вказану в страховому полісі.
3.13. Туроператор не несе відповідальності за відмову посольства іноземної держави у видачі віз туристу за маршрутом туристичного продукту.
3.14. У випадку невиїзду Туриста внаслідок неправильного оформлення паспортних, візових та інших документів, Туроператор відповідальності не несе, за винятком випадків коли Туроператор взяв на себе обов’язок з оформлення таких документів.
3.15. Не заселення Туриста в номер готелю в дату, вказану в Заявці на бронювання, з причин, що не залежать від дій Туроператора та/або готелю, вважається відмовою Туриста від виконання цього Договору (строк від одного дня і менше) і тягне за собою застосування п.2.3.12. цього Договору.
4. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
4.1. Загальна вартість туристичного продукту, замовленого Туристом(тами), наведена при бронюванні туру на веб-сайті www.trident.travel, та підляає сплаті за комерційним курсом Туроператора, який наведений на сайті.
4.2. Оплата Туроператору вартості замовлених туристичних послуг проводитися Туристом у повному обсязі у день здійснення бронювання на сайті.
4.3. Несплата або неповна сплата вартості Турпродукту, в узгоджені з Туроператором терміни, вважається відмовою від Турпродукту за ініціативою Туриста.
4.4. Збільшення ціни Турпродукту можливе з моменту укладення цього Договору і до початку Туристичної подорожі, і не може перевищувати п’яти відсотків його початкової ціни. У разі збільшення ціни Турпродукту, Турист(и) до початку Туру зобов’язується доплатити його вартість.
5. РЕКЛАМАЦІЇ
5.1. Усі пред'явлені Туристом рекламації повинні містити: прізвище, ім'я та по-батькові Туриста, період і місце його перебування, а також супроводжуватися актом, складеним Туристом, уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, та завіреним підписом представника Туроператора в країні перебування. Рекламації повинні бути направлені Туроператору не пізніше 14 днів із дня закінчення Туру. Разом з рекламацією Туроператору надається копія Договору з Туристом, інші документи, що мають відношення до інциденту. За підтвердженими Туроператором рекламаціями представниками Сторін обговорюються і приймаються рішення щодо розмірів, строків і порядку виплати компенсації Туристам.
5.2.Туроператор розглядає отримані від Туриста рекламаційні документи в межах строків, визначених Законом України «Про звернення громадян».
5.3. Рекламації, подані чи заявлені Туристом з порушенням вимог п.5.1 даного Договору, Туроператором до розгляду не приймаються.
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
6.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – згідно чинного законодавства України.
7.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. Сторони звільняються від відповідальності, якщо невиконання чи неналежне виконання обов'язків пов'язане з виникненням після підписанням цього Договору обставин непереборної сили в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити й попередити своїми діями (форс-мажор)
До таких обставин належать:
- повінь, землетрус, цунамі, епідемії й інші стихійні явища природи;
- пожежі, вибухи, виходи з ладу чи ушкодження транспортних засобів;
- страйк, саботаж, локаут і інші непередбачені ситуації, що безпосередньо вплинули на виконання умов даного Договору;
- пожежі, руйнування та інші пошкодження засобів розміщення;
- оголошена чи неоголошена війна, революція, масові заворушення, зміни влади, масові виступи проти влади, законні чи незаконні дії органів державної влади;
- інші нездоланні обставини, що знаходяться поза сферою контролю сторін, включаючи прийняття законів чи нормативних актів, що забороняють чи обмежують яку-небудь дію, передбачену цим Договором .
7.2. Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентними державними органами країни дії форс мажорних обставин.
7.3. Сторона, для якої склалася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов'язана у письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.
8. ДОДАТКОВІ УМОВИ
8.1. Даний Договір опублікований на веб-сайті trident.travel. Користуючись послугою бронювання на веб-сайті Туроператора www.trident.travel. Туристи підтверджують повну згоду з усіма умовами та правилами послуги, а також зобов’язуються їх виконувати. Факт використання послуг бронювання на сайті Туроператора означає ознайомлення, повну згоду Туриста з умовами Договору та його акцептування.
8.2. Сторони погодилися з тим, що їх права та обов'язки за цим Договором, крім обов'язку Туроператора повернути
Туристу(там) сплачені ним(и) кошти, припиняються при настанні скасувальної обставини, якою є відмова партнерів Туроператора, які надають туристичні послуги для реалізації, у наданні таких послуг. Про настання скасувальної обставини, а також про її зникнення Туроператор повідомляє Туриста(тів) на їх зазначену електронну адресу.
8.3. Даний Договір набуває сили з моменту підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.
8.4. Туроператор у випадку виникнення обставин непереборної сили має право за погодженням з Туристом(тами) замінити замовлений готель або номер у готелі на рівноцінний або вищої категорії без зниження в класі обслуговування.
8.5. Підписанням цього Договору Турист(и) надає(ють) згоду на обробку його(їх) персональних даних Туроператором з метою забезпечення надання туристичного продукту в обсязі, необхідному для досягнення зазначеної мети. Право визначення обсягу обробки персональних даних Турист(и) надає(ють) Туроператору. Включення персональних даних Туриста(тів) до бази персональних даних Туроператора відбувається в момент укладення цього Договору. Підписанням цього Договору Турист(и) засвідчує(ють) свою обізнаність про таке включення, про свої права, визначені у законі України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
8.6. Сторони домовились, що зміна умов Договору з ініціативи Туроператора проводиться шляхом направлення
відповідної пропозиції Туристу(там), який(і) в письмовій формі протягом доби з моменту отримання такої пропозиції повідомляє(ють) Туроператора про своє рішення. Ненадходження відповіді Туриста(тів), протягом зазначеного в даному пункті строку Сторони вважають згодою Туриста(тів) на зміну умов даного Договору.
8.7. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
8.8. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
8.9. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу.


РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ:
Назва: ДП ТзОВ СП «ТРАЙДЕНТ КОНСАЛТІНГ ТА ІНВЕСТИЦІЇ»
Фактична та юридична адреса: м. Львів, вул. Коперніка,18
Тел.: (032)298 91 00
e-mail: office@trident.lviv.ua
ЄДРПОУ: 25225585
р/р UA893253210000026007053723365,
Банк: ПАТ "ПРИВАТБАНК", м. Львів
МФО: 325321
Директор: Мала І.М.